Ulen shkarkimet në HEC-in e Vaut të Dejës, situata nën monitorim

Korporata Elektro-energjetike Shqiptare ka dhënë përditësimet e fundit në lidhje me situatën në Hec-et e vendit për shkarkimin e tyre por dhe nivelin e ujit e arritur në kaskadë

Shkarkimet nga Hec-i i Vaut të Dejës janë ulur nga 500 m3/s në 400 m3/s. Aktualisht prurjet natyrore në kaskadë janë 1660 m3/s.

Shkarkimet nga prodhimi dhe portat e shkarkimit janë :

– Hec Fierzë –  390 m3/s nga prodhimi, 0 m3/s shkarkime nga portat.

-Hec Koman – 678 m3/s nga prodhimi, 0 m3/s shkarkime nga portat.

– Hec Vau Dejës – 442 m3/s nga prodhimi, 400 m3/s shkarkime nga portat.

Nivelet në liqenet e Kaskadës së Drinit janë:

-Hec Fierzë 292.14 mmnd, ( kuota max. 296 mmnd)

– Hec Koman 169.62 mmnd, ( kuota max. 175.5 mmnd)

– Hec Vau i Dejës 73.03 mmnd ( kuota max. 76 mmnd)

Prodhimi në të tre Hec-et është :

-Hec Fierzë, 7.233 MWh (ditor)

-Hec Koman, 13.733 MWh (ditor)

-Hec Vau i Dejës, 4.512 MWh (ditor)