Punëtorët e shtetit në Kosovë protestojnë për pagat

Të punësuarit në të gjitha institucionet e Kosovës në nivel vendi, nën emrin e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK), do të protestojnë në kërkim të realizimit të disa kërkesave të tyre.

Atdhe Hykolli, kryetari i BSPK-së tha se në këtë protestë arsmitarët do të paraqesin kërkesat e njohura për publikun e Kosovës.

Konkretisht, vazhdimi i pagesës prej 100 euro çdo muaj derisa të vazhdojë zbatimi i ligjit të pagave, ku kërkohen të merren parasysh propozimet e federatave sindikale anëtare të Bashkimit të Sindikatave të pavarura të Kosovës.

Hykolli tha se fillimi i zbatimit të ligjit për sigurimin shëndetësor dhe ndryshimin e ligjit për skemat e pensionit të financuara nga shteti, protestuesit kanë kërkuar që të ndryshohet neni 8 që sillet në sigurinë e pensioneve të viteve 1983.

Kryetari i Bashkimit të Sindikatave tha gjithashtu se punëtorëve në Kosovë u kërkohet që të kenë 15 vite kontribut në skemat pensionale para vitit 1 janar 1999.