Zbardhet vendimi, BE nuk vendos datë për hapjen e kapitujve me Shqipërinë

BE nuk vendos datë për hapjen e kapitujve për Shqipërinë. Duket se Greqia ia ka dalë ta bllokojë këtë proces siç e kishte paralajmëruar më herët.

Në konkluzionet e këshillit të ministrave të BE theksohet se: “Këshilli pret me padurim të ndërmarrë hapat e ardhshëm në procesin e anëtarësimit të Shqipërisë dhe hapjen e grupit të parë negociues sa më shpejt të jetë e mundur”, por pa treguar arsyet e shtyrjes se hapjes se grupit te pare negociues.

Këshilli rikujton se dialogu politik gjithëpërfshirës dhe konstruktiv në vend mbetet thelbësor për të çuar përpara miratimin e reformave të lidhura me BE-në.

Këshilli merr një shënim pozitiv për rezultatet konkrete të arritura nga Strukturat e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe bashkëpunimin e mirë të vazhdueshëm me agjencitë e zbatimit të ligjit të BE-së dhe shteteve anëtare.

“Përpjekjet për të krijuar një histori solide në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar duhet të vazhdojnë. Nevojitet gjithashtu bashkëpunim i shtuar në hetime, duke përfshirë Zyrën Evropiane Kundër Mashtrimit”, thuhet në njoftim.

Këshilli i bën thirrje Shqipërisë të vazhdojë përpjekjet e saj për të forcuar më tej mbrojtjen e të drejtave themelore, lirinë e medias dhe lirinë e shprehjes, si dhe të drejtat e personave që u përkasin pakicave. Këshilli inkurajon zbatimin e një reforme gjithëpërfshirëse të sektorit të tokës dhe konsolidimin e të drejtave të pronësisë në një mënyrë transparente, duke përfshirë mbajtjen e konsultimeve me të gjithë aktorët përkatës, duke përfshirë adresimin e rasteve të falsifikimit të dokumenteve dhe avancimin e shpejtë të procesit për regjistrim dhe kompensim.

Këshilli inkurajon gjithashtu Shqipërinë të përfundojë të gjitha proceset që lidhen me regjistrimin kombëtar në transparencë të plotë dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare.

Edhe sa i përket Maqedonisë së Veriut siç dhe pritet Këshilli kërkon fillimisht ndryshimet kushtetuese. Në konkuzione theksohet: “Këshilli është i gatshëm të mbledhë një tjetër. Konferenca ndërqeveritare, pa vonesa të mëtejshme dhe pa vendime shtesë politike, sa më shpejt, pasi Maqedonia e Veriut ka zbatuar zotimin e saj për të përfunduar ndryshimet kushtetuese, siç përmendet në Konkluzionet e Këshillit të korrikut 2022, në përputhje me procedurat e tij të brendshme.

Këshilli i bën thirrje Maqedonisë së Veriut që të përshpejtojë përfundimin e këtyre ndryshimeve. Më pas, Këshilli është i gatshëm të hapë grupin e parë negociues sa më shpejt të jetë e mundur, në përputhje me Kornizën Negociuese. 40. Këshilli inkurajon të gjitha partitë në parlament që të fokusohen në avancimin e reformave të lidhura me BE-në dhe procesin e anëtarësimit në BE”.