Puna në shtëpi apo në zyrë? Studimi tregon tendencën mes gjeneratave se cila është më e preferuar

Një numër më i madh i punëtorëve të rinj, për shembull, duket se janë më shumë dakord idesë për të punuar në zyrë.

Midis punës nga shtëpia dhe punës në zyrë, për punëtorët më të rinj, duket se zyra fiton. Sipas disa studimeve, anëtarët më të rinj të fuqisë punëtore duket se janë më pak të vendosur për të punuar nga shtëpia për arsye të produktivitetit dhe kulturës së vendit të punës. Nga ana tjetër, kolegët e tyre më me përvojë, zgjedhin punën në distancë.

Me punën në shtëpi që është kthyer në një normë të re për pjesën më të mirë të një viti, dhe më shumë modele hibride që shfaqen për ndarjen e kohës midis zyrës dhe shtëpisë, kur bëhet fjalë për vendin ku bëhet puna, preferencat dhe nevojat kanë filluar të shfaqen në përputhje me ‘kategoritë e moshës.

Një numër më i madh i punëtorëve të rinj, për shembull, duket se janë më shumë dakord idesë për të punuar në zyrë. Sipas një studimi të kryer nga firma e auditimit PëC në janar 2021 në SH.B.A., punëtorët me më pak përvojë kishin më shumë gjasa të dëshironin të ishin në zyrë më shpesh. Në këtë kategori, 30% e punëtorëve me përvojë profesionale në më pak se pesë vjet preferojnë të punojnë në distancë jo më shumë se një ditë në javë, krahasuar me 20% të të gjithë të anketuarve.

Një arsye për këtë është produktiviteti. Këta punëtorë me më pak përvojë kishin më shumë gjasa të ndiheshin më pak produktivë ndërsa punonin në distance,

Puna në distancë për këta punëtorë më të rinj do të thotë të kesh më pak kontakte me kolegët dhe menaxherët, gjë që mund të jetë destabilizuese, veçanërisht sepse në rolet e tyre të para profesionale, punëtorët e rinj janë të etur të përjetojnë jetën në zyrë dhe të bashkohen me kulturën e ndërmarrjes. Kjo mund të jetë e vështirë për t’u arritur kur punoni në distancë 100% të kohës. /scan