Nisi regjistrimi i popullsisë dhe banesave, INSTAT: Procesi po ecën normalisht

Nisi sot censi për regjistrimin e popullsisë dhe banesave në të gjithë vendin.

INSTAT lajmëroi se, në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë punonjësit e INSTAT, anketues, kontrollorë, mbikëqyrës kanë dalë në terren për të numëruar popullsinë rezidente në Shqipëri dhe kushtet e tyre të banesës.

Ky është procesi më i rëndësishëm statistikor për vendin. “Deri tani, referuar sistemit të monitorimit, si dhe nga përfaqësuesit e INSTAT në terren, procesi po shkon mirë. Janë regjistruar në aplikacion pjesa më e madhe e anketuesve (85 %); janë në proces intervistimi rreth 1.500 intervista prej të cilave janë përfunduar rreth 800 pyetësorë” raportojnë burimet zyrtare të INSTAT.

Më tej INSTAT raporton se procesi është dinamik dhe po shkon sipas pritshmërive. Intervistat do të vazhdojnë edhe pasdite për të mundësuar kontaktimin me qytetarët të cilët gjatë paradites kanë qenë të angazhuar me punë. Ky aktivitet do të zgjasë 6 javë.

Censi i Popullsisë dhe Banesave 2023 do të jetë Censi i 12-të, që kur Shqipëria u shpall shtet i pavarur në vitin 1912, ku Censi i parë u krye në vitin 1923.

Që prej Censit të vitit 1989, metodologjia e tij ka ndjekur gjithnjë e më shumë rekomandimet ndërkombëtare për kryerjen e Censit.

Censi i Popullsisë dhe Banesave 2023 synon të jetë në përputhje të plotë me rekomandimet e Komisionit Ekonomik të Kombeve të Bashkuara për Evropën (UNECE) për raundin e vitit 2020 të Censeve dhe gjithashtu me rregulloret e fundit të BE-së për zbatimin Censit të Popullsisë dhe Banesave.

Censi i Popullsisë dhe Banesave ofron të dhëna mbi numrin zyrtar të popullsisë në një vend, në njësinë më të vogël gjeografike, së bashku me informacionin mbi një numër të zgjedhur të karakteristikave demografike, sociale dhe ekonomike të popullsisë.

Në mënyrë të ngjashme, Censi i banesave ofron numërimin zyrtar të të gjitha banesave në vend në njësinë më të vogël gjeografike, së bashku me informacionin mbi një numër të zgjedhur të karakteristikave të banesave.

INSTAT njoftoi se në mënyrë të vazhdueshme do të japë informacion mbi ecurinë e këtij aktiviteti.

Të dhënat e grumbulluara më pas do të përpunohen për prodhimin e statistikave zyrtare të rëndësishme për hartimin e politikave dhe vendimmarrjeve bazuar në shifra, nivel qendror dhe lokal; lehtësimin në planifikim për ndërtim kopshte, shkolla, spitale, parqe, etj; Lehtësimin në vendimmarrje nga komuniteti i biznesit, Konceptimin dhe krijimin e regjistrave statistikorë të popullsisë rezidente, ndërtesave dhe banesave.