Aksidentet rrugore, në 5-muaj regjistrohen 427, më të ndërgjegjësuar këmbësorët

Aksidentet kanë vijuar tendencën e tyre rënëse në 5 muajt e këtij viti krahasuar me vitin paraardhëse por numri i tyre gjithsesi mbetet i konsiderueshëm. Të dhënat zyrtare për aksidentet nga Instituti i Statistikave tregojnë se në pesërmujorin e parë të vitit 2023, numërohen 427 aksidente rrugore nga 483 aksidente, të ndodhura në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Numri i aksidenteve rrugore është ulur me 11,6 %.

Po kështu numri i të aksidentuarve është 590 persona nga 680 persona të aksidentuar në pesëmujorin e parë të vitit 2022.

Më të ndërgjegjësuar në rrugë kanë rezultuar këmbësorët ku aksidentet si rezultat i sjelljes së tyre kanë shënuar ulje.

“Aksidentet rrugore, në 14,5 % të rasteve, në pesëmujorin e parë të vitit 2023 kanë ndodhur si pasojë e sjelljes së këmbësorit. Numri i aksidenteve sipas sjelljes së këmbësorit për periudhën pesërmujore është ulur me 3,1 %” thuhet në publikim.

Ndërkohë vetëm në muajin maj  2023 numërohen 95 aksidente rrugore nga 106 të ndodhura në muajin Maj 2022.

“Numri i aksidenteve rrugore është ulur me 10,4 %. Numri i të aksidentuarve (të vrarë dhe të plagosur) rezulton 136 persona nga 156 në muajin Maj 2022. Aksidentet rrugore, në 97,9 % të rasteve, kanë ndodhur si pasojë e sjelljes së drejtuesit të mjetit. Numri më i lartë i aksidenteve në këtë periudhë është kryer nga grup-mosha 45-59 vjeç, duke zënë 25,3 % të numrit të aksidenteve gjithsej. Aksidentet në këtë grup-moshë janë rritur me 50,0 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Në muajin Maj 2023, numri më i lartë i aksidenteve rrugore ka ndodhur ditën e Mërkurë me 21,1 %, ndërsa numri më i ulët i aksidenteve ka ndodhur të ditën e Hënë me 7,4 %. Në muajin Maj 2023, 23,2 % e aksidenteve rrugore kanë ndodhur gjatë harkut kohor 14:00-17:00” vlerëson INSTAT.