Mbërrin në Policinë e Tiranës urdhri për arrestimin e ish-deputetit, pritet ekzekutimi i masës për Alqi Bllakon

Pasi GJKKO vendosi masën arrest me burg për ish-deputetin e PS-së, Alqi Bllako, në Drejtorinë e Policisë së Tiranës ka mbërritur urdhri për ekzekutimin e kësaj mase. Gazetarja Klodiana Lala raporton për BalkanWeb se nga momenti në moment pritet që të arrestohet nga policia, Bllako, i cili akuzohet për Shpërdorim detyre dhe korrupsion për çështjen…

Pasi GJKKO vendosi masën arrest me burg për ish-deputetin e PS-së, Alqi Bllako, në Drejtorinë e Policisë së Tiranës ka mbërritur urdhri për ekzekutimin e kësaj mase. Gazetarja Klodiana Lala raporton për BalkanWeb se nga momenti në moment pritet që të arrestohet nga policia, Bllako, i cili akuzohet për Shpërdorim detyre dhe korrupsion për çështjen e inceneratorit të Fierit.

Mësohet se banesa e Bllakos ndodhet në zonën e Tiranës së Re. Deri më tani nuk dihet nëse policia ka kontaktuar apo jo me Bllakon.

AKUZAT
Bllako akuzohet në lidhje me procedurën e shpronësimit të pronës ku do të ndërtohej Inceneratori i Fierit, pasuria nr.1, ZK.2636, Vol.10, Fq.63, lloji i pasurisë “tokë arë”, me sipërfaqe 111 564 m2 , nga hetimet kanë rezultuar të dhëna për veprime të kundraligjshme të Kryetarit të Komisionit të Shpronësimit, shtetasit Pëllumb Abeshi, në bashkëpunim me Ish-Ministrin e Mjedisit Lefter Koka dhe Ish- Sekretarin e Përgjithshëm të Mjedisit Alqi Bllako, të cilët kanë përgatitur dokumentacion të falsifikuar në lidhje me të dhënat e pronës së shpronësuar, duke paraqitur dhe propozuar pranë Këshillit të Ministrave projektvendimin dhe relacionin për shpronësim për kategorinë e pronës “tokë truall”, ndërkohë që rezulton e provuar se prona është “tokë arë”.

Mbi bazën e këtij dokumentacioni me vendimin e Këshillit të Ministrave nr.951,datë 28.12.2016, është vendosur shpronësimi i pronës ku do të ndërtohej inceneratori në shumën 46 299 060 (dyzet e gjashtëmilion e dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëdhjetë) lekë. Si rrjedhojë, ka rezultuar një dëm ekonomik në buxhetin e shtetit në vlerën 16 288.344 (gjashtëmbëdhjetë milion e dyqind e tetëdhjetë e tetë mijë e treqind e dyzet e katër) lekë. Veprimet dhe mosveprimet e personave të mësipërm janë në kundërshtim me VKM nr.89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, VKM nr.584, datë 28.8.2003 “Për Miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, Kreu II, “Nisma për Projektaktin”, pika 3 dhe 4 e saj.

Nga hetimet e kryera kanë rezultuar të dhëna se nga ana e shtetasit Alqi Bllako, gjatë kohës që ka shërbyer në fillim me funksionin Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit dhe më pas Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM), është favorizuar shoqëria koncesionare “Integrated Technology Waste Treatment Fier” sh.p.k., kundrejt marrjes në mënyrë të tërthortë të përfitimit të parregullt në shumën prej 14,964,900 (katërmbëdhjetë milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e nëntëqind) lekë.